چهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۵

خوب مثه اینکه رامین هم از زندان آزاد شد خوبه داره موج آزادیها راه میوفته
امیدوارم هیچ کس به خاطر فکرش و عقیده اش تو زندان نیوفته