دوشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۵

دیروز رفتم کمپین مبارزه با قوانین تبعیض آمیز
طبق معمول که آدم دقیقه 90 ام تا برسم اونجا و بعد از اون آقای تو دکه " از من بپرس" بپرسم کوچه ششم کجاست اونم گفت میخوای بری موسسه رعد؟! بعد هم کلی راهمو دورتر کنه ، ساعت شده بود 6
دم در یه پژو با 4 تا مرد گنده بودن که بصورت تابلویی صدای بی سیمشون میومد در بسته بود سرایدار گفت مراسم لغو شده کلی افسوس خوردم که چرا دیر رسیدم بخصوص وقتی عکساشو دیدم این همه راه اومده بودم بعد هم کلی تو ترافیک بودم تا رسیدم
ولی هیچ اتفاقی بی زحمت نمیوفته ما باید یه فرقی با زنای کشورای اطرافمون داشته باشیم که حتی حق رای ندارن ، باید ناامید نشد همیشه فردایی هست...

هیچ نظری موجود نیست: