شنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۵


چند روزي بود خواهرام مي خواستن کفش بخرن ميخواستن برن پاساژ فردوسي
اول جمعه هفته پيش رفتيم همه جا بسته بود و خلوت ولي چقد جالب بود بافت قديم تهران کلي بدرد عکس گرفتن ميخورد اين سري که رفتيم با اينکه خيلي شلوغ بود تو اوتوبوس اول دلم ميخواست از سفارت يونان که خيلي قديميه عکس بگيرم ولي دوربين تا روشن شه رد شديم ازش نتيجه اين شد که از کليساي بغلش که داشتيم رد ميشديم عکس گرفتم خيلي دلم ميخواد يه دوربين خوب داشته باشم برم از بافت قديميه تهران عکس بگيرم

هیچ نظری موجود نیست: