دوشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۴

روزاي بي خاصيت

جمعه عصر جمعه! رو ديدم به نظرم فيلم خوبيه بخصوص برای يه فيلم اولی راجع بهش نوشتم قبلا؟يادم نمياد انقد مرضم که مغزمم از کار افتاده...شنبه قتل آنلاين که يه کمدی فوق‌العاده بود به لطف جمع شلوغی که تو سينما آستارا بودن انقد مسخره بازی درآوردن که نگو کلی کيف کرديم!انقد عصبانيم که امسال با اينکه ۲ سری بليط پيش خريد کرده بودم ولی به لطف بی برنامه گيها چند تا فيلمی که حتما دوست داشتم ببينم حالا چه خوب چه بد و نديدم در حاليکه بجای راه طی شده و مضخرفاتی از اين دست٬ فيلمای ديگه ای از بدنه سينمای ايران ببينم...امروز هم با فروختن بليطام گذشت و اندکی شارلاتان بازی و جرح و تعديل در بليطی که از قبل داشتمچه ميدونم ديگه ای بابا........

هیچ نظری موجود نیست: