یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۴

وسط خيابون صحرا تو الهيه فک کنم روز عيد قربون بود که بعدشم تو يه پيچ بدجور گير کرديم يه آقاي فردين نجاتمون داد در ضمن هر وقت گهي ميخورين صاف نياين بشينين بغل مامانتون بگه اين چه بوييه ميدي؟؟! Posted by Picasa

هیچ نظری موجود نیست: