سه‌شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۴

شبا کمتر بخور!

تعبیر این خواب چیه؟خواب دیدم خاتمی با پالتو و بدون عمامه وارد یه جایی شد اومد جلو باهام دست داد!! و گفت چرا ناراحتی منم گفتم پسر عموم فوت کرده(حالا نکته اصلی همون دست دادن با خاتمی بود حالا تو خواب همش فک میکردم ببین اینا چه شیک شدن عمامه که نمی زارن با خانوما دستم میدن(

هیچ نظری موجود نیست: