جمعه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۵

دوباره جشنواره دوباره بي برنامگي ها و حرص خوردن ها
داشتم آرشيو پارسالمو ميخوندم تقريبا از اون همه نارضايتي ها چيزي يادم نمونده بود هميشه همين طوريه
تاسوعا عاشورا هم تموم شد
امسال نمي دونم چرا همه چي يه جورايي انگار حال سابق و نداره...

هیچ نظری موجود نیست: