جمعه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۵

دوباره سقوط

دوباره سقوط ، دوباره بی تفاوتی ، دوباره دو سه روز سروصدا بعد فراموشی...
تو جاده ها امنیت نداری تو هوا هم امنیت نداری، بشینی تو خونه ات تا یه زلزله بیاد تا تو هم بمیری اگه قبلش تو اوتوبوسی
هواپیمایی نباشی که در اثر تصادف مردم زنده توش میسوزن...
متاسفم خیلی زیاد

هیچ نظری موجود نیست: