پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

حسهای مضخرف و اعصاب خورد کن همراه با خبرهای ناراحت کننده این روزها به علاوه درگیری ادامه دار ما دراین محل ، را میشه با این آهنگ کمی  ، فقط کمی تعدیل کرد

هیچ نظری موجود نیست: