دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۵

جمعه خوش گذروندم از اونايي که تا عمر داري تو ذهنت ميمونه
ولي دو سه روزه بد دپرسم خيلي کسل و خسته ام امتحان دارم همش دلم ميخواد يه چيزي بخورم
از عوارض خوشيهاي جمعه اس فک کنم....

هیچ نظری موجود نیست: