یکشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۵

همیشه وقتی یکی با حرفش ، با حرکاتش گند می زنه به روز من
همیشه به خودم میگم تو می خوای از رو بری؟؟ تو قوی تری یا اون ؟؟
هر چی میخواد بشه من خودمم
همین
حتی اگه تو آیینه از خودم خوشم نیاد!

هیچ نظری موجود نیست: