جمعه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۴۱ نظر:

حمیدرضا گفت...

عجب روزهای پرخاطره ای هست. به شما و دوستانتان و همه دخترها که امدند و انها که نیامدند ولی دلشان با شما بود خسته نباشید می گویم. این تازه اول راه هست و ما آماده ایم