شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۶

انقد هوا گرمه داریم روانی میشیم
خونمون تبدیل به یه جهنم سیار شده
افسردگی گرفتیم حال درس خوندنم ندارم...

هیچ نظری موجود نیست: