شنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۵

من بعضي وقتاعصباني ميشم بعد يه دفعه اين احساس تبديل به ترس ميشه
ترس تمام وجود آدم و ميگيره ، احساس خطر
نمي دونم چرا
از بچه هاي سايت خواستم عکسمو بردارن نميدونم چرا نشد...

همچنان هر روز ميرم ستاد سرشماري از صبح تا شب روزگار خوبي نيست پر از سوء تفاهم

هیچ نظری موجود نیست: