چهارشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۴

جان نثار افشار


عجب آذری بود امسال تازه هنوز نصفش گذشته ديروز تو اخبار ساعت ۲ بود که خبرنگار واحد مرکزی خبر تلفنی داشت ميگفت من از اينجا رد ميشدم ديدم اين فاجعه رخ داد...مشالا تلويزيون که ۲∕∏ عقبه ياد زلزله بم افتادم ...خبرنگار گفته بود هواپيما C-130 بوده پيش خودم گفتم خوب هواپيما باری بوده که ديگه چيز خاصی ازش نميگن رفتم حموم از تو حموم ميشنيدم که مامانم اينا صدای تلويزيونو بلند کردن و به چيزی دارن گوش ميدن ...از حموم که اومدم داشتم همين طوری از کنار تلويزيون رد ميشدم که گفت بيش از ۱۰۰ نفر کشته شدن نه نه مگه هواپيما باری نبود؟؟ياد زلزله بم بازم افتادم که يکی ميگفت موقعی که ميخواستيم با اين هواپيما فرود بيايم يکی يه دونه کيسه بهمون ميدن که تو اون بالا بياريم...وقتی يه لحظه گفتن که برای مانور ميرفتن و از خبرنگارا بودن سريع ياد عليرضا افشار افتادم با اون قيافه دوست داشتنی يکی از خوبترين و دوست داشتنی ترين خبرنگارا که يه دفعه به مناسبت روز خبرنگار داشتن پشت صحنه گزارشاشونو پخش ميکرد افشار و نشون داد که وسط يه مانور داشت رپرتاژ ميداد يه دفعه يه تانک پشت سرش شليک کرد و اونم حسابی ترسيد.... امروز ضرغامی ميگفت سردار صفوی واسش تعريف کرده عليرضا افشار چند روز پيش اومده پيشش برای مصاحبه خواسته باهاش عکس بندازه صفوی گفته هرکی با من عکس انداخته شهيد شده اونم گفته اشکالی نداره شايد ما هم خواستيم شهيد شيم....وقتی اسامی اعلام شد ديدم درست فکر ميکردم...حميدرضا خيرخواه از صبح بخير ايران که برای من بيشتر يادآور برنامه شبستان و همکاری با ضياء آذری بود که توقع داشتم ديشب يه ويژه برنامه برن براش...ووو مسعود جان نثاری از راديو اونايی که راديو گوش ميدن امکان نداره صدا و گزارشاشو يادشون برهو خيلی ديگه از انسانها.. و مسئولايی که راحت ميگن اينا شهيد شدن اينا دارن واژه شهيد و هم مثه بسيجی به ابتذال ميکشوننچقد از ديروز تا حالا گريه کردم و خنده ام ميگيره از يه برنامه روضه رضوان! که ديروز ساعت ۵ اينا بود رييس هواپيمايی اومده بود و چقد تعريف ميکرد از خودشون و حرف ميزد راجع به پروازای حج

راستی اينو ميدونستين اکثر کسايی که تو هواپيمايی کار ميکنن هيچ وقت سوار هواپيما نميشن؟! يکی از استادای درست و حسابيمون که تو قسمتای تعمير و نگهداری رفت و آمد داره هيچ وقت سوار هواپيما نميشه فقط پارسال برای عمره اونم با پرواز سعودی ...منوچهر نوذری هم رفت...نميدونم .. فقط ميدونم حتما بايد اعتراض کنيم به اينکه چرا انقد که فلسطين و عراق مهمه بچه های ايران نيستن چرا مرگ تدريجی ما (آلودگی هوا) مهم نيست چرا هميشه همه چی اسقاطيه چرا انقد حادثه جاده ای و هوايی رخ ميده منی که به همين راحتی ميميرم انرژی اتمی ميخوام چيکار تو رو خدا بيان اعتراض کنيم همون طور که پرستو گفت ...

هیچ نظری موجود نیست: