پنجشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۴

زلزل

زلزله تو همین نزدیکیاس
من حسش میکنم
هر لحظه میلرزم
اون منو بازی گرفته

هیچ نظری موجود نیست: