شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

یعنی در مزر سکته ام
حالم بده
بعد از خوشحالی از این که فکر کردم موسوی برنده اس ، الان خبرهای بدی داره میرسه
امشب هم مثه دیشب خواب ندارم
منتظرم

هیچ نظری موجود نیست: