پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۳

تلخ تلخ

ميدونی که رفتم تاتر هم من از کجا عشق از کجا هم بی شير شکر هم خوابگاه دختران تو سينما ميدونی که سر هر کدومش چقدر مشقت کشيدم چقدر حالم گرفته شد اشکم در اومد ولی من بازم مقاومم هميشه به خودم ميگم الان به اين دردسری که پيش اومده فکر نکن بعدا همه چی فراموشت ميشه و فقط خاطره خوب اون تاتر يا فيلم برات ميمونه
موندم خودم که من اگه اين روحيه مقاومو نداشتم چه بلاهايی سرم ميومد؟!