پنجشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۷

من دیروز برای اولین بار رفتم استادیوم 

بازی ایران کره

یک معجزه بود باور کردنی نبود

هیچ نظری موجود نیست: