جمعه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۹

انجا که اعدام از حبس ابد بهتر است

فیلم el secreto de sus ojos  و دیدم
مثه فیلمهای تیپیکال امریکای جنوبی داستان گو
جالب بود خسته کننده نبود هرچند دلیل اینکه اسکار گرفت و نفهمیدم چون شبیه فیلمهای دیگه ای که اسکار بهشون جایزه میده نبود

فیلم پر از دیالوگ های یه یاد موندنیه
A guy can change anything. His face, his home, his family, his girlfriend, his religion,his God. But there's one thing he can't change. He can't change his passion...

"How do you manage to live an empty life, how do you live a life full of nothing?"

"Por favor... Dígale que... Dígale que aunque sea me hable."

هیچ نظری موجود نیست: